måndag 31 januari 2011

Egypten: Se upp för Muslimska brödraskapet
Det är en alltigenom positiv utveckling som sker i Egypten. Den kommer med all sannolikhet att sluta med att presidenten Mubarak inom kort avgår. Frågan är vad som kommer i stället. Muhammed ElBaradei har meddelat omvärden att han kan ta på sig uppdraget som president under en övergångstid. En diplomat, tjänsteman och sent ankommen till Egypten när demonstrationerna började ta fart. Ger det några bra vibrationer. Avsätt Mubarak nu och utlys öppna val och ge Egyptierna demokrati, öppenhet, jobb och trygghet.

Särskolan: Varning för livsetiketter med ADHD och Aspberger
Särskolan skall hjälpa barn med utvecklingsstörning som inte bedöms klara grundskolans kunskapsmål. Här glider utvecklingen. Att hamna i särskola på dåligt utredningsunderlag eller att få etiketten ADHD eller Aspberger sätter stämplar för livet för det barnet. Vi talar om att inkludera, vi talar om samhörighet, vi talar om ett sammanhållet samhälle. Sätt inte ut barn i särskola som inte skall vara där. Hellre några avvikande barn i vanliga grundskolan än fel barn i särskolan. LÄs DN Debatt i dag http://www.dn.se/

DN/Synovate: Vänd centerns opinionsnedgång
Valanalysgruppen gör en i stort riktig analys av valet och varför det går dåligt för centern. Fokusera nu på vad vi skall göra. Stärk den gröna identiteten. Ta tillbaka miljöpolitiken från Miljöpartiet. Klimatfrågan är här avgörande. Satsa på framtidens transportssystem som elbilar, som i Norge, höghastighetståg som i Frankrike och spårbilar som växer fram i Indien, Sydkorea USA, Arabemiraten. Centern måste hårdare driva på för en pilotbana i Sverige. Justera uppenbara felaktigheter i sjukförsäkringen, stoppa övervakningshysterin och slå vakt om det öppna samhället.

Centern behöver
två viceordförande och riksstämmor varje år. Driv på decentraliseringen i regionfrågan med ökad makt till förtroendevalda i kommuner och regioner och minskad makt för stat och länsstyrelser. Det är en bra början.

För övrigt lyser solen och en ny dag tar sin början...

1 kommentar:

Erik Rune sa...

Eller man får ta vad man har! Kan man störta Mubarak blir det nog inga problem att få bort mannen från Wien också om så skulle behövas. Dessutom är han inte så dålig när han nu faktiskt ställer sig under vattenkanonerna och tårgasen. Vi får tänka litet mera dynamiskt på det här, tycker jag.