måndag 30 januari 2012

EUrokrisen fortsätter
Hur mycket tid och kraft har inte ägnats åt detta havererade prestigeprojekt. Möte efter möte där insatserna ökas hela tiden. I kväll ska EU-ledarna godkänna den permanenta räddningsfonden för krisländerna ESM. Den ska tidigareläggaas och få en budget på 500 mdr euro eller 4445 mdr kronor. Är det någon som kan föreställa sig hur mycket pengar det är? Hur många sydeuropeer har inte fått se sin levnadstandard påverkas negativt av euron?

I kväll ska europakten  diskuteras
och Sverige ser nu med den nya ja-inställningen från socialdemokraterna ut att bli medlem. Men det är ologiskt och fel att vara med och rädda något som man inte är med i ....Ekonomiskt stöd till ländern i kris som ESM och EFSF fonderna ja, men europakten nej.

Regionerna dröjer
Tycker det var tråkigt att Mälardalssamarbetet tycks ha gått i stå om inte i kvav. Det dröjer med regionsamarbetet i hela Sverige. Det är synd eftersom det påverkar utvecklingen negativt. Det ökade samarbetet som behövs kring infrastruktur, utbildning och jobb förskjuts framåt.
Det gick på några veckor för Axel Oxienstierna att skapa länsstyrelserna på 1600-talet men nu tar det årtionden att skapa fungerande regioner....

För övrigt ska jag nu in till möte med samverkansrådet för handikapporganisationerna i landstinget.

Inga kommentarer: