måndag 16 januari 2012

De sänkta EU- kreditbetygen: Både försvagar och förstärker Tyskland
Det kan se underligt ut med en sådan rubrik, men så kan det vara. På kort sikt innebär de sänkta kreditbetygen för Frankrike, Spanien, Portugal m fl ökade ekonomiska insatser i EU:s räddnings EFSF. De måste komma från Tyskland och det ökar den ekonomiska och politiska pressen på Merkel.
Under hela  eurokrisen  och  ännu mer om euron "räddas" ökar Tysklands makt i EU och Europa. Stortyskland blir då verklighet.
Sverige ska naturligtvis inte gå med i någon europakt som skapar ett Stortyskland.

Stärkt nordiskt försvarssamarbete i luften är bra
Stärkt nordiskt samarbete är bra. Förslaget från Överbefälhavaren Sverker Göranson om stärkt nordiskt försvarsamarbete av luftrummet över Norden är ett utmärkt sätt att stärka försvaret, stärka Norden och minska kostnaderna.

Vi 40-talister kräver särskilda vårdinsatser
Så kan man förkortat beskriva syftet med den utredning som Bo Könberg redovisar i dag på DN Debatt www.dn.se/debatt. Det handlar om hur vårdkrisen ska lösas med alla 40-talister. Tror det måste till ökade avgifter och mer av försäkringslösningar i stället för höjda skatter, Tycker också att Könbergs förslag om en särskild Äldreomsorgsfond verkar bra. Vi ställer ju krav....

För övrigt tycker jag att centerförslaget om ja till en palestinsk stat är välkommet. Nu väntar vi på förslaget om Nej till europakten, precis som Håkan Larsson skriver på Facebook.

Inga kommentarer: