måndag 2 januari 2012

Mer Fred och mindre krig - mer demokrati och färre diktaturer.
Häromdagen skrev jag om nyårsförhoppningen om mer fred och mindre krig. Det hänger i hög grad ihop med hur världen utvecklas, vem eller vilka som styr  och var. Vem kunde tro att Nordafrika skulle genomgå en demokrativår och en diktaturutfrysning för ett år sedan? Vem kunde tro att Putin i Ryssland skulle ifrågasättas öppet av sina egna ryska medborgare så som nu skett i valet? Mycket är det den snabba it- utvecklings förtjänst. Det går inte att stänga inne makten längre. It öppnar dörrarna.
Var och när kommer nästa utfrysning och nästa vår? Burma, Kina, Iran, Nordkorea?

Danmark leder EU - på papperet
Danmark är ordförandeland i EU från den första januari. På papperet finns det rullande ordförandeskapet kvar, tanken att EU-ska styras av medlemsländerna själva. I verkligheten tog Lissabonfördraget bort det mesta av detta och nu styrs EU av en president eller ordförande, Herman Van Rompuy och en utrikesminister Catherine Ashton. Danmarks nya statsminister Helle Thorning- Schmidt får mycket lite makt. Den har gått över till icke-valda tjänstemän och byråkrater. Det ger också mer makt åt de stora EU-länderna som Tyskland och Frankrike, där Merkel dominear. Ett nytt Stortyskland?

Bra krav om tydligare redovisning av räntemarginalerna från Riksbankchefen Stefan Ingves
Regeringen, finansmarknadsministern Norman och nu Riksbanchefen Stefan Ingves kräver att bankerna ska redivisa sina räntemarginaler mellan det vi får i ränta när vi sätter in pengar och det vi får betala när vi lånar. Mer sån´t.

För övrigt har nu Stoffe och Stina åkt hem och vi lämnar härliga, vintriga Lofsdalen om några dagar.

Inga kommentarer: