onsdag 18 januari 2012

Varför ska centern gå med i europakten?
Ja, den frågan ställer jag mig, och säkert flera, efter dagens besked från centerledningen på DN Debatt,
www.dn.se/debatt.  Det ligger i vårt intresse att skuldkrisen löses skriver Annie Lööf, Anders W Jonsson, Anna-Karin Hatt och Per Åsling. Det gör vi bäst genom att exportera vår ekonomiska politik, inte stödja euron. Formuleringen i artikeln att vi ser inga skäl att ompröva vårt förhållande till euron " förrän ett starkare mer robust ramverk har inrättats ..." tyder på ju på att centern håller dörren öppen. Att gå med och stödja europakten kan ju öppna för en sådan utveckling.....

Glesbygden tappar folk
Det går att läsa i DN i dag, www.dn.se . 148 kommuner tappar folk och 142 kommuner ökar sin befolkning i Sverige. Det är en stor obalans. Det är storstäderna och förortskommunerna som ökar och glesbygden, mest i Norrland som minskar. Varför är det så tyst om denna negativa utveckling. Varför är det så tyst från oss i centern.....? Det ska inte jag säga så mycket om kanske som bor i den kommun i Sverige som procentuellt har ökat mest de senaste 30 åren.

För övrigt har jag nu ett halvt öra i riksdagen och lyssnar på partiledardebaten i riksdagen där jobben verkar vara huvudfrågan  och där Jonas Sjöstedt och Gustav Fridolin verkar ta mest repliker...

Inga kommentarer: