torsdag 5 januari 2012

Vänsterpartiet debatterar delat ledarskap på kongressen
Det är vad jag nu hör på kvart i fem ekot i bilradion. Argumenten för är mångfald, jämställdhet, bredd och rimligare arbetsbörda - kanske inte sex timmars arbetsdag som någon sa utan ner till 12.... Min gamle kollega i landstinget Gunnar Ågren menade att ett kollektivt ledarskap minskar fixeringen vid en enskild partiledare. Risken med en ledare är enligt honom "att partiet som kollektiv hamnar i skymundan". Ett underligt argument.

Beslut ska fattas i kväll
Hur som helst i skrivande stund pågår debatten och beslut ska fattas i kväll om delat ledarskap eller ej.
Min uppfattning är att Rossana Dinamarca som satsat allt på sig själv som partiledare och med bara henne...kommer att hoppa av efter beslutet i kväll om delat ledarskap.....

För centerns del
är jag nöjd med förslaget att förutom partiledare införa 1:e och 2:e vice ordförande med Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt. Men det är viktigt att alla i ledningen syns och ges samma möjligheter att synas och höras.

För övrigt är vi nu på väg från Lofsdalen ner till snöfria trakter som vi förstår...

Inga kommentarer: