söndag 10 juni 2012

900 mdr kronor i nödlån till Spanien, EUropas fjärde stora ekonomi. Krisen förvärras
Det är detta som alla EU-ledare inte vedlat tala om men varnat för. Spanien är ingen småstatsekonomi som Grekland. Det är EUropas fjärde största ekonomi. Nu tvingas man begära EU-stöd till bankerna som lånat ut miljarder till den havererade bostadsbubblan. Det är spanska staten som tar upp lånet och därmed ökar statsskulden som redan är stor, för stor....

Grekland 110 mdr Euro 2010
Grekland 130 mdr Euro 2012
Irland 85 mdr Euro 2010
Portugal 78 mdr Euro 2011
Spanien 100 mdr Euro 2012
Italien, Cypern, Frankrike ??
EUropa och euron ör i kris

Socialistseger i franska valet ökar överstatligheten EU
Socialistpartiet har starka förespråkare för ett mer överstatligt EU. En seger för Socialistpartiet PS och ett fortsatt samarbete med Merkel och Tykland som också vill ha mer överstatlighet med en EU-finansminiser och  EU-byråkrater som kan diktera budgetarna i medlemsländerna skulle göra EU till en finansunion. Då styrs EU i praktiken styrs av Tyskland med Frankrike som allierad. Var det det vi ville....?

För övrigt förbereder jag nu landstingsdebatten om budgeten den 12 och 13 med två helkvällar. Alliansen satsar 75 mdr kronor på förbättrad sjukvård med Nya Karolinska Sjukhuset , ny T-bana till Nacka och nya tvärspårbanor.

Inga kommentarer: