fredag 15 juni 2012

Valet i Grekland: Avgörande helg för euron
Det grekiska nyvalet på söndag kan avgöra eurons framtid. Om valet leder till en ny grekisk regering kommer en omförhandling att ske med långivarna i EU och IMF. Först ska den gamla uppgörelsen upphävas och sedan ska en ny omförhandling ske där åtstramningarna och nedskärningarna för grekerna ska hävas. Det kan bli eurons fall. Det kan också påverka andar länder, närmast Spanien, där krisen gäller mer än bankerna. Arbetslösheten är hög, upp mot 50 procent för ungdomar,statsskulden är hög och tillväxen- och konkurrenskraften är låg. Vi väntar och ser. Allt detta för en felsatsning på euron....

Bra blocksamarbete om ersättning för narkolepsi
Det är ett utmärkt samarbete mellan regeringen och socialdemokraterna som nu lett fram till  att barn och ungdomar som drabbats av narkolepsi efter vaccineringen mot svininfluensan ska få statlig ersättning. Det kan handla om barn som aldrig blir friska, inte kan fortsätta skolan och aldrig kommer att kunna arbeta. Jag tycker överhuvud taget att vi behöver mer av samarbete över blockgränserna. Göran Hägglund och Lena Hallengren har kanske visat vägen.

I Värmdö diskuterar vi nu blocköverskridande aktioner för att stoppa broavgifter på nya Skurubron
Större vägar och broar ska betalas av staten via skatten. Värmdö kommunfullmäktige fattade i juni 2009 ett enhälligt beslut om om att säga nej till broavgifter. Det har därefter bekräftats flera gånger. Motivet är att infarten över Skurusundet är den enda praktiskt möjliga för Värmdöbor. Vi har inget annat alternativ. Då ska inga avgifter betalas. Det skulle drabba Värmdöborna dubbelt med trängselavgifterna, som också kommer att höjas. Nej till broavgifter över Skurubron.

Så blir det då i kväll sommaravslutning med landstingsgruppen med en trevlig båtresa från stadshuskajen med Victoria in mot Mälaren. Härligt. Där reste Bellman också, med roddbåt...

Inga kommentarer: