onsdag 20 juni 2012

Rio  får inte bli ett misslyckande - eller bättre Rio +20 måste lyckas
Med vad? Med att skapa en gemensam attityd till framtiden. Fattigdom ska minska och med mål nollvision, naturresurser ska brukas inte förbrukas, ett modernare sätt att mäta tillväxt än BNP måste till där också baksidan av tillväxten vägs in. Konferensen måste samlas till ett positivt slutdokument som alla känner sig delaktiga i och tar ansvar för. och genomför...

Bra artikel av F Reinfeldt, G Carlsson och L Ek i dagens DN inför Rio
Ohållbara produktions- och konsumtionsmönster måste ersättas med hållbara. Jordens naturresurser måste prissättas så att det också "reflekterar miljöeffekterna". Krångligt skrivet i artikeln men det betyder ett Nytt BNP-begrepp där miljö,klimat och energi vägs in. Självklart, kan man tycka men så är det inte i dag. Demokrati, öppenhet, mer information. Nyttjande av energi och vatten är två huvudfrågor för globala hållbarhetsmål. Bra.Skrik gärna lite högre....

Sverige var faktiskt först
med miljökonferensen i Stockholm 1972. Då läste jag i Genève men jag var med i Rio 1992 på både på NGO och regeringskonferensen. Agenda 21 och Kyotoavtalet var stora framgångar. Uselt att inte Obama och Merkel med flera tunga regeringsföreterädare är med i Rio.

Krisen på Karolinska med 800 tjänster bort  är oacceptabel
Kostnaderna har ökat från budgeterade 3 procent till 6-7 procent. Underskott på 6-700 milj kronor och 7-800 tjänster bort. Det är vad sjukhusdirektören Birgir Jakobsson nu säger. Oacceptabelt att inte informera om läget tidigare. Det stod klart  redan före jul. I näringslivet hade vi bytt vd.Vi har diskuterat frågan i Produktionsutskottet... men.

För övrigt åker jag nu till presskonferens på Skurubron om "Nej till broavgifter" som Värmdöcentern tagit initiativ till. 

Inga kommentarer: