torsdag 7 juni 2012

Tyskland tar över EUropa
Ja, så ser det ut. Ingen räntesänkning av ECB, Europeiska Centralbanken, betyder att banken väntar på att EU själv och euroländerna ska tvingas ta beslut om förslagen om bankunion och och finansunion med gemensamt ansvar mot storbankerna i alla EU-länder. Tyskland har pengarna och resurserna. Närmast står lån till Spanien som Merkel nu inte direkt säger nej till. Med lån och pengar följer makt och inflytande över euron och EU. Tyskland tar över EUropa.

Bra artikel av Lena Ek om utvärdering av forskningen kring klimatfrågor
Lena Ek har kommit igång ordentligt. I dag på www.dn.se/debatt har Lena en ny bra artikel nu med förslag om att utvärdera vad som hittills gjorts kring forskningen och samla resultatet. Energimyndigheten och Forskningsrådet Formas får uppdraget. Om det är något område där forskningen är otroligt viktig för att se om det vi gjort varit bra och för att se vad vi ska göra i framtiden så är det om klimatet. Bra Lena.

Det ska bli jätteroligt med fotbolls EM men EU-ländernas ledare bör stanna hemma
I Ukraina har klimatet hårdnat mot oppositionen. Pressen är inte fri, domstolarna är regeringslakejer. Janukovytj utmanar världen och demokratiska värden. EU-länderna bör heller inte underteckna frihandelsavtalet med Ukraina. Det skulle sätta press. Tymosjenko måste släppas fri, detsamma med pressen. Sedan kan vi åka till Ukraina.
Samma princip ska naturligtvis gälla andra stora evenemang som European Song Contest, nu senast i Azerbadjan.

För övrigt åker jag nu till ett möte på landstiget och sedan till Fredrikas studentfest.  Sjung om stu...

Inga kommentarer: