tisdag 5 juni 2012

Björklund har skapat oro och stress i skolan - det är lugn och ro och kontinuitet som behövs
Det är därför en underlig rubrik av DN i dag www.dn.se sid 5 där man just har rubriken "Viktigt med kontinuitet". Nu kommer en en förändrad betygsskala. Vi har en mindre lyckat reform om lärarlegitimitet. Lärarlönerna har diskuterats i hela två mandatperioder. Elevernas skoldag likaså. Om och om igen. Det här kanske är en bättre betygsskala med fler betygssteg, men det är ändå inte det som skapar lugn och ro, kontinuitet och stabilitet i skolan. Nu tycks reformen genomföras för snabbt också vilket ytterligare ökar osäkerheten hos lärare och elever.
Skolan blir inte bra för att skolminstern lägger fram nya reformer varje vecka.

Opinionen enligt SCB måste få Alliansen att inse allvaret
Det är ingen roligt läsning i gårdagens SCB opinion. En kraftig rödgrön majoritet på nästan tio procent. Moderaterna tappar fem procent sedan förra mätningen, Folkpartiet tappar, men lite, Kd ligger kvar under spärren och centern tappar mycket med 0,8 procent till 4,7. Samtidigt går s fram nästan tio procent och närmar sig "den gamla" s-nivån mot 40 procent.
Alliansen borde ta ett par dagar off och sätta sig ner en helg och gå igenom läget. Moderaterna måste tänka bredare och centern måste återfinna sin gröna, decentralistiska folkrörelsepolitik.

För övrigt ska jag nu in till lanstingets produktionsutskott och diskutera styrning och kontroll i vården. Ett område som vi varit alldeles för dåliga på.

Inga kommentarer: