söndag 18 januari 2015

Det håller på att hända något inom välfärden, vardagen, livspusslet - livsbalans kan vara Centerns sätt att beskriva hur vi ska få vardagen att gå bättre ihop med ett gott liv.
I dag finns flera inslag i media om att välfärden, arbetsliv och vardag måste gå ihop. I Dagens Nyheter dn.se/debatt finns en bra artikel om att vi behöver en välfärd som förmedlas såväl offentligt, som privat och genom civilsamhällets alla organisationer. Det skriver två skribenter från Näringslivet respektive SKL.

Det finns inte bara offentlig eller privat -bra eller dålig, beroende på vilken politisk uppfattning man har, det finns många fler modeller. Bejaka egna initiativ, engagemang,etik, personligt ansvar. Bort med vinst som huvudsyfte, men in med engagemang och nya modeller på arbetsmarknaden. Stärk och stöd de ideella organisationerna, förbjud dem inte som den del nu tycks vilja.

Ser nu att moderaterna med Batras nya ledning ska tillsätta en arbetsgrupp som ska komma med förslag om ett "modernare och mer jämställt arbetsliv". 
Gruppen ska arbeta med hur man bättre kan kombinera arbetsliv och vardagsliv för att hålla och orka.Vi ser stressen öka med lämna, resa, jobba, hämta, hinna träffa. Dela lika på föräldraledigheten är en väg, som jag också tror på.

Centern bör här ta upp debatten om Livsbalans som jag skrev i min motion till förra stämman och som jag kommer att  utveckla i en ny motion till stämman i höst
Friheten och rätten att arbeta mycket eller lite eller inte alls under olika perioder i livet. Mycket kanske direkt efter studierna, mindre när man får familj, mer igen när barnen flyger ut och sedan välja hela vägen fram  mindre, lagom inte alls på ålderns höst. En lagstiftning med denna inriktning bör arbetas fram. Det kan vara kortare arbetstid, det kan vara 6 timmars arbetsdag, Men inte för alla under hela livet. Det blir bara fyrkantigt igen men med färre timmar och mindre inkomster till både de som jobbar och skatt till välfärden. Centern har chansen. Frihet och livsbalans.
För övrigt åker jag och Micke nu och spelar tennis. Skidor blir det inte mycket av på barmaken.


Inga kommentarer: