tisdag 13 januari 2015

Vad vill regeringen om Nato och vad säger Margot Wallström.
För några dagar sedan var beskedet från Löfven, från Hultqvist från Wallström att det blir inte någon Nato-utredning. Dagen efter säger Margot Wallström att "Allting måste kunna diskuteras" om förslaget om Natoutredning. Öppnar S för en utredning om Nato - ja,eller nej?

Fortsätt nu diskutera och kom överens om innehållet i den förstärkta försvarspolitiken i Sverige. Det är detta som är huvudfrågan.
Av det som hittills kommit fram tycks det finnas en överensstämmelse om att försvaret måste stärkas, med 10-talet nya Gripenplan, en ny modern u-båt, kryssningsrobotar förstärkningar av landtrupper, fler anställda och stärkt försvar på Gotland. Det är detta som är viktigt och det är detta svenska folket väntar sig av sina riksdagsledamöter.De vill också ha så mycket enighet som möjligt och då skapar bara Nato-frågan motsatsen.
Om nu dessa och anda insatser bedöms behövas så kanske det också går att komma överens om finansieringen. Det vore en styrka för Sverige.

Utmärkt att samarbetet med Finland stärks. Bra både i sak och för bilden utåt av Norden.
Samarbetet mellan Sverige och Finland handlar om ökat utbyte av information om luft- och sjöläget i Östersjöområdet. Det kan starta inom sex månader. Att kunna använda varandras flyg-, och marinbaser och gemensamma flygövningar är andra samarbetssområden. Finland är också beredd att göra en lagändring som kan ge finsk hjälp vid ubåtsjakt i Sverige - om vi begär det. Rätt igenom bra förslag och rätt attityd till försvarssamarbetet i Norden.
För övrigt är det en mycket besk kritik om Slussen som i dag presenteras i Nacka Värmdö Posten från näringslivsföreträdare i Nacka och Värmdö mot bristen på konkreta krav från kommunledningarna, t.ex att börja rusta upp efter Plan B. Visa lite aktion.

Inga kommentarer: