lördag 17 januari 2015

En vargkommitté är ett utmärkt förslag i dn.se/debatt i dag som bl a företrädare för Naturvårdsverket skriver.
Jag har kraftigt reagerat på alla domstolsturer och överklaganden kring vargjakten i Värmland och Örebro län. Vilket slöseri med tid, energi, kraft och resurser. Ett slöseri som inte för frågan framåt utan bara tar resurser från annat miljöarbete Ett ställningskrig mellan svenska institutioner och de regioner och befolkningar som är beroende av att effektivt kunna diskutera och styra vargjakt och samverkan kring vargfrågan.

Nu kommer ett bra förslag: att skapa ett forum som för vargfrågan framåt och där befolkning, jägare , naturvårdsfolk, politiker och regeringsföretädare kan diskutera och besluta.
I artikeln föreslås att en permanent vargkommitté inrättas med förankring som ovan men där centrala och regionala myndigheter deltar som föredragande.Stoppa slöseriet med tid och resurser till ingen nytta. Vargkommittén är ett bra förslag.

Och Moderaterna tillsätter en integrationsgrupp som Centern också borde göra
Vi fick underkänt av väljarna i den här frågan, säger Elisabeth Svantesson, som nu blir ordförande i den nya arbetsgruppen. Jobb, utbildning och mottagande i kommunerna är prioriterade områden. Ta vara på kunskaper och utbildning genom validering, driv på fler kommuner att ta emot flyktingar och säg Nej till kristdemokraternas förslag med bara tillfälliga uppehållstillstånd, tut, i stället för permanenta, put, som vi har i dag.

För övrigt är det allt fler som tycker som Värmdöcentern när det gäller Slussen och ställer sig bakom en upprustning av den nuvarande strukturen som föreslagits av Plan B, som Christer Gardell, Olof Stenhammar, Kjell-Olof Feldt med flera i en artikel.

Inga kommentarer: