torsdag 1 januari 2015

Gott Nytt År alla glada Nyårsfirare - nedan kommer en liten önskelista från ryggmärgen
på några viktiga politiska frågor inför 2015

1.Den största faran för världsfreden i dag är Putin.
Därför måste världssamfundet finna lösningar som inte driver på Putin att starta något ytterligare "projekt" som driver in Ryssland i konflikt med omvärlden, främst då EU och EUropa.
2.Klimatförhandlingarna i Paris i december måste lyckas. 
Siffrorna med procentsatser och årtal ser jag som mindre viktiga. Det viktigaste är samhörigheten, att klimatfrågan är global och att de länder som inte deltog i Kyotoöverenskommelsen, som USA och Kina, nu gör det och att utvecklingsländerna inte känner sig utlämnade utan stöd.
3.I Sverige skulle jag vilja se en samlad integrationspolitik - varför inte över blockgränsen
Centern bör ta fram ett integrationsprogram. Andra partier kommer att göra det och det vore en verklig framgång för de seriösa, humanistiska och mänskliga Sverige om ett sådant program kunde tas fram och besluta i riksdagen. Det skulle visa hur ensam Sverigedemokraterna är.
4.Allianspartierna måste arbeta partipolitiskt och ta fram egna budgetar. 
Bra om Centern säger detta tydligt men naturligtvis har kontakter med övriga Allianspartier inför en sådan process. Kanske blir det svårt att göra redan i vårbudgeten eftersom den bygger på den Alliansbudget som röstades igenom i riksdagen före Jul. men det måste ges besked om att det i fortsättningen kommer att läggas separata partibudgetar framtill 2018.
5.Slussen måste få en lösning och Plan B är det överlägset bästa alternativet
Plan B tillgodoser tre avgörande krav på Slussen. Förslaget kan genomföras nu, det är snabbare än alla andra förslag ,det är hälften så dyrt jämfört med det förslag "Nya Slussen" som stadshuset arbetar med. Plan B är dubbelt så bra eftersom bussterminalen då ligger kvar på samma plats som i dag, men upprustad och vi slipper en farlig och sämre terminal i Katarinaberget.
6.Två politiska förslag som Centern skulle kunna lägga och få starkt folkligt stöd för är livsbalans och medborgartjänst.
I min motion om Livsbalansföreslår jag att alla ska ha rätt att arbeta så mycket och så lite man vill under olika tidsperioder. Medborgartjänst kan gälla som ett alternativ till värnplikt med insatser både för försvaret och civilsamhälle.
7.Inga förbifarter i Hemmesta och Ekedal i Värmdö
Två mycket ogenomtänkta förslag mot natur och miljö  Värmdö som heller inte löser några trafikproblem. Mer och bättre kollektivtrafik, ökad satsning på befintliga vägar är alternativen.
För övrigt önskar jag alla släktingar, vänner, bekanta, grannar, gamla och nya svenskar och världsmedborgare ett Gott Nytt År i en omtänksam värld.

Inga kommentarer: