måndag 12 januari 2015

Sälenkonferensen om Folk och försvar:Har Centern verkligen ställt upp på en utredning om Natomedlemskap? Känner inte till något stämmobeslut om detta? 
Nu ställer alla fyra Allianspartierna sig bakom en utredning om Nato-medlemskap. Centern gör som den nyvalda moderatledaren Anna KB sa för en dag sedan och blir följare till moderaerna. Något stämmobeslut i frågan kan jag inte påminna mig att vi har. Tvärtom är vår linje att slå vakt om den militära alliansfriheten och inte gå med i Nato.

Om vi ställer oss bakom en utredning om medlemskap i Nato har vi ju också sagt att vi är beredda att överge vår militära alliansfrihet.
Jag tillhör inte dem som alltid applåderar åt Margot Wallström, men i denna fråga har hon rätt. Det skulle skapa osäkerhet om Sveriges roll och sända signaler till omvärlden att vi är beredda att överge alliansfriheten. Att börja utreda något annat än den militära alliansfriheten betyder ju att man är beredd att överge den.Hela fråga handlar ju om vad utredningen då kommer fram till och hur argumenten för och emot ska tolkas. Inget bra läge. Då ska vi naturligtvis ha en folkomröstning om frågan.

Vi behöver stärka vårt försvar. Diskutera det. Hur? Var? När? och hur det ska finansieras. Detta är vad försvarssamarbetet bör handla om, inte Nato.

Många både intressanta och bra förslag från Bert Karlsson i dn.se/debatt i dag om hur vi stärker flyktingmottagandet och förbättrar integrationen.
Bättre upphandling, större anläggningar,snabbare och bättre insatser för svenskundervisning och jobb. Och han har ju erfarenhet.själv,både av bra och dåliga insatser.
För övrigt blir det lite förberedelser i dag till debatten på torsdag om 20 år i EU med framtidsminister Christina Persson, Agneta Stark, fd ministern Birgitta Olsson och jag på Svenska Institutet.


Inga kommentarer: