torsdag 7 september 2017

Ny It-skandal och nu får det vara slut.  I polisens misstankeregister blev brottsmisstänka, osynliga under en vecka.
Personer som ska säkerhetsprövas och personer som har vapenlicens(och inte begått brottsliga handlingar) är två exempel som försvann under en vecka. Nu  räcker det, men så är det inte, Nu handlar det om Rikspolischefen själv, Dan Eliasson.

Inte brottsligt, säger Dan Eliasson, inte något fel överhuvud taget.
Men att skicka information till ett utländskt företag  om personal- och lönesystem och inte använda den kryptering som är godkänd av Försvarsmakten är omdömeslöst även om det inte är brottsligt.
Det finns en undantagsregel "Om hemliga uppgifter sänds... som polisen har kontroll över behöver försvarsmaktskrypto inte användas." Detta kan rädda Eliasson, men oförsiktigt och omdömeslöst är det och hur många procents förtroende har han nu kvar---? Det är naturligtvis en stor prestigeförlust för regeringen av sparka honom, men det är det att behålla honom också.

Och en prestigeförlust för regeringen är det också att Nordea flyttar till Finland
Man är trött på  regeringens krav på högre avgifter för  bankerna,som buffert vid en finansiell kris.liksom planerna på en bankskatt, Med Nordea i Finland ingår banken i bankunionen där Europas banker gemensamt står för kostnaderna vid en ny bankkris. Ett nytt nederlag för regeringen.

Jag måste säga det, men det är en sansad och kunskapsfylld artikel från Moderaterna Thomas Tobé och Gunnar Strömmer om höjda krav för att bli svensk medborgare.
Respekten för att medlemskap värnas och det stärker integrationen. Borde kunna bli en blocköverskridande uppgörelse.

Inga kommentarer: