onsdag 7 januari 2009

FN:s säkerhetsråd måste reformeras
Den totala förlamningen i FN:s säkerhetsråd visar sig tydligt nu i Gazakriget när beslut och handlingskraft behövs som bäst. Varför ingenting? Säkerhetsrådets sammansättning och beslutsregler är reliker från slutet av andra väarldskriget. För det första måste säkerhetsrådet utökas och breddas. Det behövs fler medlemsländer kanske 20-25. Då kan beslut tas med 2/3 eller 3/4 majoritet och vi kan få bort den förlamande vetorätten.
Vi måste skilja på ett världsorgan som FN och regionala organ som EU. I EU är det mycket viktigt att vetorätten finns kvar så att inte EU tar över med egna militära insatser, t.ex. Om inte vetorättaten tas bort eller beslutsformerna på annat sät ändras i säkerhetsrådet kommer EU och kanske Nato att ta egna initiativ till militära insatser. Då tappar FN helt ansiktet och världsfreden hotas. Säkerhetsrådet bör kanske också byta namn till Förenta Nationernas regeringsråd och verkligen understryka att man företräder världens regeringar.

För övrigt är det nu viktigt att stödja alla initiativ till eld upphör bara för att få parterna att börja prata med varandra

Inga kommentarer: