söndag 11 januari 2009

Stärk Nordensamarbetet
Läser DN:s ledare om tvåhundraårsminnet av Finlands skiljande från Sverige 1809. Ett gemensamt regeringssammanträde med verkliga ärenden skall hållas mellan ländernas regeringar. Mycket intressant. Jag har i hela mitt liv varit nordist och vill på alla sätt stärka samarbetet mellan de nordiska länderna. Norden bör stärka sina gemenskaper för att bättre kunna påverka EU och omvärlden, inte minst nu i finans- och kristider. Tycker inte vi stöttat Island ordentligt i finanskrisens spår. Vi borde kunna göra mycket gemensamt i Mellanöstern.

Är Kyoto 2 hotat
Tv visade i går en mycket realistisk film om klimatkrisen och ett tänkt scenario där Kyuto 2, dvs fortsättningen på Kyoto 1 som skall beslutas i december i år i Köpenhamn, spelades upp i ett världsdrama med USA, EU, Kina, Mexico m fl länder. En rapport från oljebältet i norra afrika visade att oljan var i det närmaste slut. Den hölls hemlig men kom ut och påverkade hela förhandlingsläget. Det hela slutade med att ett nästan framförhandlat avtal om kraftiga minskningar av väthusgaser havererade när USA inte skrev på. USA och Kina kom i stället, i en separat och hemlig förhandling, överens om att USA skulle stötta Kina med 13 kärnkraftverk och fortsatt kolsatsning men med CO2 nedgrävningar i marken och att Kina inte heller skulle skriva på avtalet. Ett skräckscenario som kanske inte i dag med Obama ser så troligt ut, men där tyvärr kärnkraftslobbyn ser en ny framtid. Kärnkraft är ingen förnybar energikälla.
Centerledningen borde tydligt tala om det för Stureplanscentern som inte tycks förstå det.

Inga kommentarer: