lördag 24 januari 2009

Spårbilen kommer
Spårbilar attraherar allt fler kommuner i Sverige och i världen. Det är fantastiskt roligt. Trängseln, datatekniken och klimatdebatten har gett fart åt utvecklingen. Det visar Kompass-kommuner som prövar att satsa på spårbilar - möte i Södertälje i helgen med 50-talet deltagare. Fyra personer deltog från Värmdö; Hans Lindqvist, Yvonne Blombäck, Lars Bryntesson och vår man i förvaltningen Patrik Stenberg.
Tio kommuner med politiker och tjänstemän som är medlemmar i Kompass presenterade där sina spårbilsplaner och informerade varandra om planering, kontakter med myndigheter och finansiering.
De tio kommunerna är Värmdö, Södertälje, Botbyrka, Eskilstuna, Haninge, Karlskrona, Uddevalla, Umeå, Uppsala och Sigtuna. Ytterligare några kommuner med spårbilsplaner deltog i mötet men som ännu ej är medlemmar i Kompass.
Det är otroligt roligt. Kompass bildades för bara ett år sedan så utveckligen har gått väldigt fort.
På konferensen diskuterade vi hur vi skall trycka på statliga och regionala företrädare, stärka erfarenhetsutbytet, öka opinionstarycket och finna vägar för finansiering.

Det globala perspektivet
är lika intressant. I Kalifornien, New York, Korea och England planeras för spårbilar. Arabemiraten tänker bygga en en helt ny stad med 250 000 innevånare nära Abu Dhabi som skall trafikförsörjas med spårbilar och med energi från Afrikas sol.
I Danmark skall en ny stad på 18.000 innevånare byggas 30 km norr om Köpenhamn som också skall försörjas med spårbilar.
Nu satsar vi på det stora klimatmötet i december i Köpenhamn där Kyotoavtalet skall ersättas med ett nytt klimatavtal. Kompass kommer att vara med och ha utställningar, presentationer och en stor spårbilskonferens där vi kommer att ta upp standardiseringsfrågor med EU och FN för att få enhetliga regler.
Allt fler inser att spårbilar är framtiden.

Inga kommentarer: