onsdag 28 januari 2009

Stat, regioner, kommuner
Bra att regeringen samlar sig och kommer med ett förslag om regionkommittén. Regioner med beskattningsrätt och ansvar för infrastruktur, vård, planering, kultur, skolor. Utmärkt med en reional demokratisk nivå. Mindre bra att inte hela Sverige kan gå in i processen samtidigt. Inte så politiskt klokt att lämna Norrland utanför.

Alliansen prövar nya sätt att förankra
Det är verkligen ett utmärkt förslag. Att gå ut till hela svenska folket inom 10 politiska områden och få in synpunkter på vad allmänheten tycker är viktiga frågor inför 2010 års val. Samtal med Sverige skall försöket döpas till. Viktigt inte minst när medlemssiffrorna minskar i partierna och vi måste pröva nya vägar som Barack Obama med bloggar, Facebook, chattar.
Men det hade ju sett bätte ut om partierna redan hade börjat lyssna på de väljare man har kvar. t.ex i EU-omröstningarna.

Inga kommentarer: