onsdag 21 januari 2009

Hans Lindqvist, ordförande i Näringslivsrådet
kan jag numera skriva på mitt visitkort....ha. Men det skall bli roligt och i dag gjorde jag några företagsbesök på Anna-Lisas frisörsalong i Hamnen, Magnus på Värmdö Hyrmaskiner och Mikael på Kaminbutiken. Tre företag som ser positivt på framtiden. Gärna att kommunen medverkar till t.ex gemensamma företagsmöten på de tre områdena och allmänt stärker informationen om vad som pågår i planeringen.

Överförmyndarmöte
Det glömda uppdraget. Arbetet i det tysta. Rubriker bara om något går snett. Aldrig om allt som görs av gode män, förvaltare och våra handläggare för de i kommunen som behöver hjälp och stöd. Det handlar om flera hundra personer som behöver hjälp utifrån. Mina ersättare som överförmyndare, Clarence Örhammar och Anna-Lena Östman samt våra duktiga handläggare Maria Olsson och René Winborg var med. Nu planerara vi inför alla årsräkningar som gode männen skall inge före den 1 mars och vi skall försöka granska dem innan sommaren.

Spårbilar i Sundbyberg
Lika roligt varje gång jag är ute. Nya människor i nya kommuner som planerar för spårbilar. Nu var det centern i Sundbyberg som motionerat i kommunfullmäktige och vill ha in det i kommunens långsiktiga trafiplanering. Stefan Bergström, kretsordföranden, hade bjudit in mig och deltog gjorde också medlemmar från Solnacentern och CUF:s ordförande Magnus Andersson
som förresten kommer till Värmdö och talar på ett öppet möte den 18 mars.
Vi skall driva på så att centern på riksplanet tar lite bättre tag i frågan.

Inga kommentarer: