lördag 17 januari 2009

Kd, Sacrédeus och EU-valet
Medlemsdemokratin havererar, Sacrédeus hängs ut som omöjlig att samarbeta med, partiledningen plockar fram nya toppkandidater bara för att få bort en person.
Lennart ringde i veckan och var mycket bedrövad. Jag känner igen mig i hans situation och har stor sympati för honom, även om ja inte gillar hans politiska ställningstaganden om nej till aborter, och homosexuella äktenskap. Jag kom på 4:e plats i medlemsomröstningen och blev bortplockad helt från listan. Lennart kom också på 4:e plats men hade flest ringar för att stå på första plats.
Medlemsomröstningarna i centern och kristdemokraterna bryter ner och förhånar medlemsdemokratin. I EU-valet kan partiledningarna som i inget annat val i princip själva utse vilka de vill se som EU-parlamentariker. Valberedningarna är pålitliga nickedockor till partiledninen.
Hela nomineringsprocesen blir en enda stor demokratisk kuliss. Sluta med medlemsomröstningar och provval om de inte betyder något. Eller ännu bättre; följ dem.

Ska bli roligt att satsa på företagande och näringsliv i Värmdö
I veckan blev jag vald till ordförande i kommunens näringlsivsråd som ingår i mitt ansvarsområde som gruppledare och kommunalråd för centern som väljs om någon vecka.
Det skall bli väldigt roligt och det finns mycket att göra. Värmdö ligger dåligt till, mycket dåligt i alla rapporter om företagande. Det skall vi nu ändra på genom att helt enkelt bli bättre på att hålla kontakt med våra 4000 företagare, små som stora. Råd, stöd, service och information om pågående planering i kommunen är viktigt för företagandet. Att kunna påverka detaljplaner,va-utbyggnad mm är viktigt för företagare som behöver mark för utvidgning eller etablering.
Småföretag, skärgård, turism och fortsatt utveckling av varumärket Gustavsberg skall vi bygga vidare på. Fler platser för företagande i Älvsby, Hemmesta, Brunn, Djurö, Stavsnäs. Stärk värmdös gårdar och de areella näringarna, satsa på förnybar energi som biobränslen, vindkraft och vågkraft. Stöd turismen, bygg ut vägnätet och infrastrukturen och satsa på modern uthållig teknik som spårbilar.
Värmdö har goda möjligheter med Ekobacken för ekologiskt företagande, turismen genom Visit Värmdö och Visit skärgården.
En första åtgärd blir att ta fram ett kort och konkret näringslivsprogram och stärka förtroendet mellan kommunen och alla ni som, ofta i det tysta, arbetar för Värmdös utveckling.

Inga kommentarer: