torsdag 22 januari 2009

Tre bra besked från Obama
Bra start från Obama. "en era av öppenhet"ska råda i Vita huset och USA, med färre hemligstämplar. Lönestopp infördes för de bäst betalda medarbetarna för att understryka de ekonomiska problemen. De pågående militärtribunalerna i fånglägret Guantánamo beslutade Obama att skjuta upp.
Tre bra besked i rätt riktning på tre olika områden.

Värmdöalliansen formerar sig
Det är riktigt roligt med mötena nu i Allians för Värmdö. Lars-Erik har tagit över klubban i både kommunstyrelsen och de interna diskussionsorganen som A5, kommunledningsmötena och A12 som jag just kommer hem ifrån.
Bra, öppna och ärliga diskussioner om hur vi ska förbättra värmdöbornas infart till Stockholm med bil, buss och spårbilar i de diskussioner som nu pågår i regionen och med Vägverket. Skurubron måste rustas upp och vi tycker det är självklart att Vägverket skall stå för upprustning och andra kostnader men vi ska vara med och diskutera frågan med Nacka.
Jag tog upp förköpen som måste ändras till mer av gemensamma beslut. Tyckte faktiskt att jag fick gehör för detta och att vi arbetar vidare med frågan. Ordentliga underlag måste arbetas fram från tjänstemännen med beskrivningar och informationer om de fastigheter som vi som kommun kan förköpa.
Vi pratade SL-samråd, vi måste stoppa skadegörelsen på Stavsnäsparkeringen och många andra saker. Vi tar oss.

Inga kommentarer: