fredag 10 april 2009

Nej till Horstensleden - skärgårdsmiljön måste gå före
Så länge jag kan minnas har centerpartiet i Stockholms län varit emot Rödkobbsleden, nu ändrat till Horstensleden. Vi argumenterade från centern hårt mot att spränga bort 170 000 kubikmeter berg vid Rödkobben när frågan senast var aktuell i mitten av 90-talet och fick hela kommunen med oss. Det kommunala vetot stoppade då Rödkobbsleden. Knut Nilsson och landstingsgruppen gjorde ett stort arbete med kontakter med dåvarande statsministern Carl Bildt och centerns ministrar i regeringen, bla miljöminister Görel Thurdin.
Sjöfartsverket och Stockholms hamn vill ha in större kryssningsfartyg i Stockholm för att öka handeln och få in större hamnavgifter. Det måste underordnas miljön i skärgården. Det handlar om ett riksintresse för naturvården som måste gå före kommersiella och kortsiktiga ekonomiska intressen.
En fråga till sist. Är det inte positivt att resenärer till Stockholm får åka några timmer mer i skärgården genom Furusundsleden än att så snabbt som möjligt komma in och handla i Stockholm?
Jag har talat med Andreas Carlgren och hans politiske sekteretare Leif Holmberg och jag har stort hopp till att regeringen lyssnar på miljökraven. Samtliga partier i Värmdö kommun står bakom ett nej.

Inga kommentarer: