söndag 19 april 2009

Krisigt EU-halvår för Sverige
Det blir inget enkelt EU-halvår under Sveriges EU-ordförandeskap. Krisigt. Massor med frågor.Tjeckiens avslutande ordförandeskap före Sverige med den okände och oprövade Jan Fischer som ordförande i EU, Tjeckiens behandling av Lissabomfördraget i senaten och omröstningen på Irland. Den tyska författningsdomstolen skall också behandla fördraget med osäker utgång. Det är för mycket EU-makt och minskad självständighet för medlemsländerna, det handlar om. Samtidigt sjösätts ett nytt EU-parlament och en ny EU-kommission. Till detta kommer den ekonomiska krisen och allra viktigast klimatkonferensen i Köpenhamn i december. Koncentrera på den. Det blir klimatöverenskommelsen som sätter avtryck för eftervärlden, Fredrik Reinfeldt. Koncentrera dig och regeringen på den. Ta vara på engagemanget hos dig själv, centerledningen, miljöminister Andreas Carlgren och infrastrukturminister Åsa Torstensson.

För övrigt har vi firat tvåmånaderskalas i dag med Sussilull och Sussilo - Sara och Hanna -och storasyster Emma och några av grannbarnen. Nu ser dom, nu reagerar dom, nu börjar dom tala om vad dom vill. Oj, oj, många viljor.

Inga kommentarer: