lördag 4 april 2009

Stödet för Nato ökar
Ja, det gör det men från mycket tydliga nej-siffror med sådär 20-25 procents övervikt för nej sedan mätningarna inleddes för 25 år sedan Det är inte konstigt. Ryssland och Georgien är svaret. Stockholmscenterns beslut på sin distriktsstämma i mars att gå med i Nato får fint sällskap av Sverigedemokraterna som är det parti där kravet på natomedlemskap ökar mest. Nej, sitt still i båten. Det är i varje fall ingen fråga att driva för centern eller Alliansen. Partnerskap för fred räcker bra.

SL acess måste gälla all regional trafik också Waholmsbolaget
Under veckan hade vi en tvådagarskonferens i Waxholmsboladet. Vi diskuterade bl a det nya biljettsystemet SL Acess. Vilket förslag det än blir så måste all landstingsdriven trafik ingå i det nya biljettsystemet. Vi kan inte införa ett nytt system i regionen för SL där inte båttrafiken är med.
Något mycket omvälvande som nu händer på trafikområdet är utredningen om en ny kollektivtrafiklag. Huvudbudskapet är ökat resenärsfokus, konkurrens och valfrihet. Det offentliga åtagandet skall finnas kvar men möjligheten till fri etablering skall öka. Trafikhuvudmannens "vetorätt" tas bort. Det kan vända upp och ner på mycket och vi får 100 procent upphandlad trafik i hela Sverige. Men tänk nu först och agera sedan så att det inte går som vid avregerligen av elmarknaden - att alla konkurrenter höjer priserna. Kollektivtrafiken måste prioriteras. Och ett sådant system underlättar för nya trafikslag som spårbilar.

För övrigt tycker jag atmosfären blivit allt bättre i Värmdöpolitiken, inte minst den uppgörelse som nu finns om den nya produktionsstyrelsen för värmdös egen verksamhet. Lars-Erik Alversjö har den största förtjänsten i detta. Öppen, lyssnande, lätt kommunicerad. Det märks också på Lasse B.

Inga kommentarer: