fredag 17 april 2009

Pirat Bay - det behövs avtal mellan upphovsrätt och datafrihet
Viss förvåning över domslutet i dag i Sthlms tingsrätt. Hårda straff och skadestånd i dagens digitala värld.Det är fel väg att behandla frågan som juridik. Det måste till politiska beslut som gör det möjligt att sluta avtal mellan upphovsrättsinnehavare och internetanvändare för yttrandefrihet och fullt utnyttjande av det digitala rummet. Regeringen bör ta initiativ till förhandlingar för att få till stånd en uppgörelse som alla parter kan stå bakom. I sista hand en lagstiftning som garanterar yttrandefriheten och integriteten. Det finns motioner till partistämman bland annat från Värmdöcentern som har förslag i denna riktning. Centern bör ta ett initiativ i regeringen.

Spårbilen kommer
I dag har vi haft styrelsemöte i Kompass -kommuner som prövar att satsa på spårbilar. Vi är mycket glada över regeringens beslut att tillsätta SIKA:s fd generaldirektör Kjell Dahlström som utredare för spårbilar i Sverige. Vi är också mycket positiva till de öppningar som nu sker att via Banverket, det nya Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden som skapar resurser för att få fram en eller flera kommuner som kan skapa pionjärbanor eller pilotbanor för spårbilar.
Världens klimat har allt att vinna på modern hållbar transporteknik och Åsa Torstensson, Andreas Carlgren och regeringen i övrigt verkar ha förstått signalerna. Skall bli roligt att diskutera frågan vidare på centerstämman i Örebro utifrån motioner från bl a Värmdöcentern.

För övrigt kan jag hälsa att Susilull och Sussilo mår alldeles utmärkt och att farfar har lallat med båda flickorna på eftermiddagen som nu snart två månader gamla tittar lite fårvånat på gubben.

Inga kommentarer: