fredag 24 april 2009

Opinionsmätingarna på första sidan
Det är inte första gången och inte sista. Nu står DN/Synovates aprilmätning på första sidan i samma tidning som gjort undersökningen. Förvånad? Nej inte längre. Opinionsundersökningarna lever inte bara sitt egel liv de styr alla andras. De har fått alldeles för stor plats och förtränger de politiska förslagen och samhällsarbetet i ett längre perpektiv.
AMF-skandalen fick väljarna att överge S skriver DN med stora bokstäver på förstasidan. Men det är en opinionsundersökning, igenting annat. Det är en opinionsundersökning av DN själv för att kunna sätta en fet rubrik.
Naturligtvis är det en ögonblickssanning i opinionsmätningarna. Om Margot Wallström hade svarat ja på frågan om att i framtiden efter kommissionsuppdraget engagera sig i svensk politik, t.ex som utrikesministerkandidat för s, hade hon kunnat vända opinionssiffrorna.

Förbifart Stockholm en klimatplump
Det är obegipligt hur gammal transportpolitik som Västerleden från 70-talet så totalt kan förvränga synen på 2000-talet i trafik- och miljöpolitiken. Västerleden var förlegad då och centern gick i bräschen för att stoppa den och lygkades, precis som med Österleden. Och den är ännu mer förlegad i dag utifrån dagens klimat-, energi- och miljötänkrav som måste prägla transporterna, står för 30 procent av co2 utsläppen. Satsa på spår, pendeltåg, spårvagnar och spårbilar, ökade trängselavgifter, fler gång och cykelvägar och en tätare samhällsplanering som minskar resandet men där kollektivtrafikens andel ökar.

För övrigt skall jag nu gå på Centrum för arbete och studier och diskutera hur vi skall förhindra en ökad arbetslöshet i Värmdö. Sedan blir det flygbladsutdelning på Slussen inför EU-valet tillsammans med centerns toppkandidat Håkan Larsson, en konstruktiv EU-kritiker.

Inga kommentarer: