måndag 27 april 2009

Island ömsar skinn
Detg var ett väntat utslag i det isländska valet. Det borgerliga Självständighetspartiet som regerat ön sedan 18 år röstades bort och gjorde sitt sämsta val på länge. Vänsterblocket fick majoritet med socialdemokraterna och Gröna vänstern.
Synen på EU ömsar också skinn. S-ledaren och statsministern Johanna Sigurdadottir vill ha en EU-ansökan till Bryssel så fort som möjligt, redan i juni för att hinna få den behandlad under det svenska ordförandeskapet under hösten. I Alltinget finns bred majoritet med 43 av 63 ledamöter som tros vara för. Problemet för den nya regeringen blir att Gröna vänstern är mycket skeptisk till EU och stora delar av befolkningen är ororad för fiskepolitiken om EU tar över och det skall dom vara. EU har verkligen misslyckats med sina fiskekvoter och överfiske. Det är först nu det sista året som torsken börjar hämta sig.

Ekonomin snabbt försämrad i Värmdö
På hemmaplan ser vi en snabb försämring av Värmdös ekonomi genom minskad inflyttning och därmed skatteunderlag och ökade kostnader för äldreomsorg, förskola, skola och försörjningsstöd. På bara 7-8 månader har budgeten sedan i höstas försämrats med 50 milj och det "suger". Det var allt bra att Alliansen hade ett överskott på 54 milj för 2008. Men det kommer inte att räcka för att undvika underskott 2009. Beslutade besparingar måste genomföras, investeringar ses över, särskilt i förskolan och befintliga lokaler utnyttjas bättre.

För övrigt har jag i dag sänt in en artikel tillsammans med några företagare i kommunen till den lokala Världspressen Nacka Värmdö Posten om att tillskapa en färjeförbindelse mellan Vindö/Överby och Kalvsvik. Det skulle skapa ytterligare en infart till Värmdölandet från Djurö. Det skulle kunna vara en miljövänlig linfärja t.ex.

Inga kommentarer: