tisdag 21 april 2009

Iran ett hot mot världsfreden
Irans och president Ahmadinejads agerande på FN-konferensen om rasism är beklämmande, utmanande och farligt. Vad är hans syfte med att kalla Israel en rasistisk stat. Det är än mer obegripligt efter diskussionerna med USA och en antydan om en mer "normal" relation till USA och väst. Det finns bara ett troligt syfte och det är att skapa kaos, vad det nu går att vinna på det. Att det förstärker konflikter och ökar riskerna för krig är naturligtvis följden och det är kanske detta som också är syftet.
Det finns bara ett sätt och det är att inte acceptera sådant tal som A förmedlade i går, men samtidigt anta USA och Obamas utmaning att tala med Iran och presidenten. Han är en sådan person som vill synas och sätta skräck i folk.
Gör honom inte så stor.

Sätt politisk fart på lagar som löser fildelningen
Det finns två vägar att komma till rätta med fildelningen. Hot eller belöning. I dag är det hot som används med Pirat Bay domen, FRA, Ipred och datalagringsdirektivet. Pröva belöning i stället genom att lagstifta eller ännu bättre kanske komma överens genom "kollektivavtal" mellan upphovsrättsinnehavare, operatörer och användare. Varför inte ett enkelt förslag med en fast månadsavgift för fri tillgång till musik och filmer utan några hot om böter och fängelse och utan tekniskt krångel.
Förslaget går att se i papperstigningen DN på insändarsidan från Anna Gustavsson i Södertälje.

För övrigt vill Emma inte lämna dagis på eftermiddagen. "Varför får jag inte vara kvar och leka med mina kompisar?". 25-timmarsregelns baksida. Men hon får ju leka med farfar...

Inga kommentarer: