söndag 12 april 2009

Inför partistämman om den dyra och farliga kärnkraften
Det är inte bara miljö-och riskargumenten som är viktiga om kärnkraften. Lika viktigt är ekonomin och kostnaderna. I dag finns en bra insändare från Mikael Karlsson och Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen om kärnkraftens kostnader. Det är inte billigare med kärnkraft jämfört med vindkraft som Sven Kullander och Dick Hedberg från Kungl Vetenskapsakademin (KVA) påstår. Centern bör lyssna på Natursksyddsföreningens orförande och generalsekreterare. Ny kärnkraft är inte alls det billigaste alternativet och till detta skall läåggas riskeerna från uranbryting, över olyckor, kärnvapenspridning och avfallshantering.

Intressset för eklologisk odling ökar hos både odlare och konsumenter
Under förra året såldes ekologiska livsmedel för 3,3 mdr kronor i Sverige. Det är en ökning med 46 procent jämfört med året innan. Människor förstår att handelsgödsel och olja ärpå väg att ta slut ochdå måste jorden ställa om sig till långsiktigt hållbar odling. Om vi inte längre har olja, kol och naturgas är det svår att bygga ett lantbruk på det. Jordbruksminister Eskil Erlandsdsson och regeringen har ett mål om 20 procent ekologisk odling 2010. Det är en bra målsättning och en nödvändig omställning. Centern ligger före.
Marit Paulsen är ute efter uppmärksamhet men hon har inte hängt med i människors önskemål om en hållbar utveckling . Det ger debatt och mediautrymme men det sänker hedern hos folk-partiets EU-parlamentskandidat.

För övrigt ficki jag odentligt med stryk av Micke i dagens tennis. Vi spelade ute i strålande väder och jag vill inte redovisa setsiffrorna. Tyckte att det gick bra på inbollningen men det är inte samma sak som match...

För övrigt läser jag i dagens pappersmedia att det är få som läser riksdagmännens bloggar och ännu färre som kommenterar vad som skrivs. Själv ser jag mer glädjen att uttrycka sig som det viktiga...och kanske höra en och annan kommentar utanför bloggbanan.

Inga kommentarer: