lördag 11 april 2009

Borg vill lära EU disciplin
Det låter lite folkpartistiskt om vem som är bäst på skolan. Men tanken är god att alltid se till att det finns en marginal i ekonomin för ännu sämre tider och fler problem. Det vet varenda familj som försöker få vardagen att gå ihop ekonomiskt. Stabilitetpakten har inte blivit vad EU sa, eller den har inte följts så som förutsetts. Enligt EU-kommissionen kommer 16 länder nästa år att bryta mot paktens budgetkrav. Vad är det då för mening med gemensamma EU-regler för ekonomin? Helt rätt att det därför att krävs nationella balansåtgärder med överskottsmål som Sverige med en procent av BNP, flerårigt statligt budgettak och en fristående kontroll genom ett oberoende finanspolitiskt råd. Det är också detta som gjort att Sverige har ett bättre läge än andra EU-länder trots våra stimulansåtagärder.

Stoppa EU:s militarisering
För övrigt anser jag att EU:s militarisering måste stoppas. EUropeiska försvarsbyrån har en budgtet på 325 miljoner och 100 anställda. EUropeiska unionens militärstab har en personal på 200 personer. Lissabonfördraget driver på för en gemensam försvarspolitik. Vet svenska väljare om det? Vad händer med den svenska alliansfriheten? Fred skapas inte genom militär upprustning. Vad säger EU-parlamentskandidaterna?

Bygg fler passivhus.
Det är en mycket positiv utveckling som nu pågår med byggande av passivhus där det i stort sett räcker med kroppsävärme för att värma husen och små insatser på 7-8 000 kWh inklusive varmvatten och hushållsel jämfört med en normalvilla på 25-30 000 kWh. Något för oss i Värmdö att ta upp som krav i framtidens byggande. Något för Sverige att exportera till omvärlden.

För övrigt har vi just kommit hem från en solig påsklunch hos Sussilull och Sissilos föräldrar i Hagaberg. Flickorna trivdes i vårsolen och Emma vattnade blommorna...

1 kommentar:

Raymond (C) sa...

Och själv är jag på väg till hemmapremiären. Hammarby mot Geflei fotboll.

Innan dess jag ändå hunnit med att blogga lite.

HHa en glad fortsättning på påsken!
Raymond (C)