tisdag 28 april 2009

Libertas, Marita Ulvskog och Marit Paulsen
Roligt ändå att det händer nya saker i EU-valet varje dag. Libertas deltagande har jag haft kännedom om sedan länge, men är inte särskilt imponerad. Närmast en totalt haveri är det naturligtvis att ställa upp en lista i Sverige med bara män?!. För detta fins inget försvar. Innehåller är också svårt att ta till sig. EU-positiv men samtidigt EU-kritisk till Lissabonfördraget. Declan Ganley var en drivande kraft i nej-kampanjen på Irland och kan bli det nu också. Om man kan hålla sig till bristen på demokrati och insyn, byråkrati och utveckling mot en EU-stat så kan partiet bli en vinnare.

Nacka Värmdö Posten kritiserar spårbilar
Våran lokala världstidning Nacka Värmdö Posten har skrivit en helsida om spårbilar. Passar inte för längre resor, säger tidningen och hänvisar till företrädare för spårbilsföretaget Vectus. Naturligtvis kommer vi i Värmdö att först börja med en kortare ringlinje från bostadsområdena i Gustavsberg till centrum, Hamnen, Charlottendal, Mölnvik södra och norra, Ösbyskolan, Skogsbo och tillbaka till Gustavsberg. En ringlinje på 6-7 km. Från denna ringlinje i Charlottendal kommer sedan den förstra etappen av spårbilslinjen mot Slussen att byggas till Hålludden och Baby-Björns konsthall som blir färdig om 2-3 år. Självklart måste diskussioner föras med Nacka, Staten, privata intressenter och resurser tillföras från EU, SL och Banverket.
Alltså först byggs kortare banor och sedan fortsätter vi med en längre.
Men roligt att NVP visar frågan sitt intresse också med lilla frågetävlingen "skall vi ha spårbilar i Värmdö"?

För övrigt skall jag nu gå på framtids- och klimatberedningens seminarium om spårbilar i Ösbyskolan med presentationer från Kompass och SIKA.

Inga kommentarer: