lördag 18 april 2009

Värmdöseminarium om klimat och framtid
Ett lyckat seminarium om globala klimarförändringar på Ösbyskolan i Värmdö. I januari presenterade framtids- och klimatberedningen ett förslag till Vision Värmdö 2030. Denna vision om hur vi vill att Värmdö skall planeras med fler arbetsplatser för minskad pendling, satsning på ekologiskt hållbart byggande, moderna transporter som spårbilar och mer aktivt stöd till energiplanering och sophantering diskuterades av ett 40-tal värmdöbor. Mycket positivt. Seminarieserien fortsätter med tre ytterligare konferenser om konkreta krav på transporter, energi, vindkraft och vågkraft senare under våren.
TV 4:s meteorolog Madeleine Westin och Naturskyddsföreningen Pella Thiel inledde och elever från Kyrkskolans 3-4 klassare delade med sig av sina miljötips. Carin, Marita och Marielle från kommunkansliet hade föredömligt organiserat seminariet

USA skärper klimatpolitiken
Detta samtidigt som USA skärper klimatpolitiken när miljövårdsmyndigheten EPA fastslog att flera typer av utsläpp som koldioxid är farliga för folkhälsan och ett tak för utsläpp diskuteras liksom handel med utsläppsrätter. Mycket av detta är Obamas förtjänst.

För övrigt handlade Sonja och jag lite råvaror till den årliga sista april festen med Hemmestakören hos oss. Det blir klimatsmart så långt det går med Italiensk prägel på årets fest. Benvenuto tutti a ultimo aprile da Sonia e Giovanni. Fiesta come sempre. Salute.

Inga kommentarer: