onsdag 1 april 2009

Ta konjunkturinstitutets varning på allvar
KI varnar för ett ras i svensk ekonomi på närmare 4 procent under 2009. Det är värrre än 90-talskrisen och måste tas på största allvar. Sverige har genom Alliansregeringen hyggliga reserver i de offentliga finanserna, men det är nu de skall användas för att inte krisen skall bli större än nödvändigt. Men användas förnuftigt.
Vissa skattesänkningar, t.ex lägre moms och a-givaravgifter för småföretag under tio anställda är en väg. Satsningar måste ske på kommuner och landsting. Det är ett både ekonomiskt och politiskt måste. Vi ser redan i Värmdö kommun att kostnaderna för arbetslöheten ökar och det är nog bara början.
Insatser globalt på G 2o mötet för att stoppa protektionism är ett annat måste. Insatser för ökad konsumtion i allmänhet tror jag mindre på. Satsa rejält på underhåll, vägar, spår och modern miljövänlig transportteknik som spårbilar.

Dumt om studentstödet
Som gammal ordförande i Uppsala studentkårs utbildningsutskott när vi slogs mot UKAS och PUKAS, statlig styrning av den fria universitetsutbildningen, tycker jag inte om förslaget att studiemedlen bara skall kunna ges under 4 år. Dumt och klåfingrigt. Glunten och magistern låg i Uppsala i tio år och det blev folk av dem ändå... Det är väl bara bra om man kanske varvar sina studier med lite jobb. Om det tar ngt år extra innan man mer permanent går ut på arbetsmarknaden är väl ingen katastrof.

För övrigt åker jag nu till Waxholmsbolagets årliga konferens om skärgårdstrafiken. Ett litet annat ämne.

Inga kommentarer: