söndag 28 juni 2009

Sverige väl förberett inför EU-ordförandeskapet
Om man följt förberedelserna inför EU-ordförandeskapet kan man inte klaga på de svenska förberedelserna. Minutiösa upplägg och genomgångar i detalj möte för möte. Det har pågått ända sedan regeringen tillträdde för tre år sedan. Reinfeldt är också rätt person att hålla i samordningen eftersom han både kan delegera och bestämma vilka möten han skall hålla i och genomföra själv. Klimat och miljö, ekonimikris, Östersjön, migration, utvdgning, jobb och inre marknad är våra huvudfrågor. Fick jag lägga till en fråga skulle det vara ta ett rejält EU- initiativ för att hjälpa Estland och Baltikum ur den ekonomiska krisen. Det skulle verkligen sätta avtryck.

Regeringen samarbetar med mp
Ett alldeles utmärkt initiativ att regeringen fortsätter det tidigare inleda samarbetet med Mp om en parlamentarisk kommitté för ökad rörlighet över gränserna "till och från Sverige". Det handlar om ökad arbetskraftinvandring och Mikaela Valtersson är ett utmärkt förslag för att leda gruppen.
Jag har lite samma tanker med centern på Värmdö bakom centerns förslag om en kollektivtrafikberedning antingen i ks eller kf. Frågorna om Slussen, Danvikslösen, Stadsgården, skurubron och våra egna interna trafikfrågor med spårbilar, sjöbussar och nya färjlinjer är oerhört komplexa och fodrar verkligen brett samarbete. Miljöpartiet och Yvonne Blombäck är här en naturlig, duktig och engagerad partner.

Almedalen blir större och större.
Ja, snart åker vi till Almedalen igen och pratar klimat, miljö, stadsplanering och modern miljövänlig transportteknik. Sedan blir det ett möte på Djurönäset den 13-15 juli med 140 delegater från olika EU-länder som skall förbereda klimatmötet i Köpennhamn. Där kommer framtids- och klimatberedningens vision, som numera är inledning till översiktsplanen, att finnas i montrar på engelska för att kunna diskutera med delegaterna. Roligt naturligtvis och en framgång för Värmdöcentern, även om det inte kommer att stå i NVP. Framtids- och klimatberedningens Vision skall också vara utgångspunkt för mål och effektmål för kommunstyrelsen och får därmed den direket styrande effeekt i värmsös långsiktiga planering precis som avsett.

För övrigt har jag simmat och badat hela dagen med Sonja och nu blir det tennis med Micke i Hagabarg och lite lekstuga med flickorna och kanske en liten matbit efteråt i solnedgången.

Inga kommentarer: