måndag 8 juni 2009

C borta i alla efterdyningar av valet
Det är helt otroligt vad ett parti kan försvinna efter ett val. I detta fall mitt eget centerparti. Dessa partier har gått framåt - pirat, miljö, folkparti. De stora partierna står stilla s och m. Dessa partier har gått bakåt, v och juni. Dessa nya partier var nära sd och Fi. Centern finns inte med i någon kommentar varken i pressen eller radio och TV. Vi är borta. Finns inte. Totalt ointressanta. Inte heller i fråga om kryssräkningen finns vi med. Här handlar det bara om Alf Svensson och Maria Corazza Bildt. Håkan Larsson nämns inte alls trots att han ligger tvåa och kommer att bli tvåa i kryss efter Lena Ek.
En kommentar till. Centerpartiet har gått bakåt i alla 21 län utom ett - Stockholms län där vi går fram 0,6 procent. Det är naturligtgvis roligt med framgång i Stockholms län men inte till priset av tillbakagång i alla övriga där våra kärnväljare finns eller fanns.....

Sveriges första spårbilsutställning invigd av infrastrukturminister Åsa Torstensson
Det känns nästan som att komma i mål. I oktober 2005 motionerade jag om spårbilar i Värmdö kommun. Under flera år har centern drivit frågan i Värmdö. Den har sedan spridit sig till många kommuner i Sverige. I dagarna fick KOMPASS - Nätverket för kommuner som prövar att satssa på spårbilar, tre nya medlemmar Upplands -Väsby, Trollhättan och Sundbyberg.
Centern är pådrivande och regeringen har förstått detta. Det gäller särskilt Åsa Torstensson som skall ha en stjärna i himlen för detta. Den utställning som invigdes i dag skall användas under Sveriges ordförandeskap i EU och finnas i Stockholm. Göteborg, Malmö och andra större städer. Därefter skall Banverket och KOMPASS samarbetta om att odrna utställningar i de kommuner som tagit fram utredningar om spårbilar - och där finns Värmdö. Roligt, roligt.

För övrigt är det dags att mittenpartierna centern, kristdemokraterna och folkpartiet lägger fram fler egna förslag och blir tydligare i Allianssamarbetet både på riksplanet, i landstinget och i Värmdö kommun. Diskussioner förs också i den riktningen.

Inga kommentarer: