onsdag 10 juni 2009

Överförmynderiet - samhällsinsatser i det tysta.
En tidig morgon på överförmynderiet om en ny god man för en person som hamnat i en ekonomisk skuldfälla som fått växa för långt och gjort vardagen omöjlig. Men så gott som alla vill göra rätt för sig och det är detta Överförmyndaren är till för att stötta genom att utse lämpliga gode män som skall sörja för person, förvalta egendom och bevaka rätt... Här görs stora sociala insatser i det tysta. Det intresserar pressen bara när någon god man eller överförmyndaren får kritik.

Spårbilen kommer
In till en mycket intressant workshop som leds av regeringens spårbilsutredare generaldirektören i SIKA Kjell Dahlström som handlar om finansierings- och upphandlingslösningar. Från Värmdö medverkar också Yvonne Blombäck, en mycket engagerad och kunnig miljöpartist som också bevakar frågan om spårbilar i SL:s styrelse. Banverket, konsulter från Ernst & Young, Göran Tegnér, WSP, Björn Olsson SIKA, Christer Lindström IST och Håkan Jansson från näringsdepartemntet och Per Norman från Vinnova.
Ett 25-tal kommuner är nu intresserade att delta i processen mot en eller några pionjärbanor i Sverige, där Värmdö är med.
Åsa Torstensson och regeringen skall ha en stjärna i himlen för sin lyhördhet om vad framtiden kräver. Om 2-5 år har vi 5-10 spårbilsbanor i Sverige.

Personvalet har spårat ur - gör om helt
Roligt att Anna Maria Corazza Bildt och Alf Svensson kryssade sig förbi och tar sig in i EU-parlamentet. Särskild som i moderaternas fall valberedningen flyttat ner Maria på listan.
Men hela systemet måste göras om.
Håkan Larsson t.ex, som genomfört en fantastisk valrörelse i hela Sverige kommer inte att kunna flytta upp från 5:e plats till plats nr 2 efter Lena Ek och ersätta henne om hon skulle bli minister eller få något EU - uppdrag. Detta trots att han kommer tvåa i kryss. Varför? Jo därför att det finns en spärr på 5 procent som man måste komma över för att passera någon som står högre upp på listan. Håkan Larsson kommer upp kring 4.5 procent med sina ca 7700 röster. Det hade krävts ca 8.400. Hade vi inte haft en sådan spärr hade Håkan Larsson kommit nr 2.
Börja med att ta bort medlemsomröstningarna om man inte följer dem. Inför ett finskt system med nominerade namn i bokstavsordning och ta bort alla spärrar. Då kan ante partailedningar, valberedningar eller spärrar hindra ett totalt genomslag för personvalet. Det blir en av slutsatserna från EU-valet. Centern bör ha kurage att driva den frågan.

För övrigt har jag just kommit hem från Sara och Hanna, nu tre och en halv månad och Emma som jag lekt med och läst sagor för; "Emma på dagis" och "Emmas Lillebror".
Finns det något mjukare och närmare än två små flickor som ligger och sprattlar och "pratar" med en gubbe som hänger över dem och larvar sig...


Inga kommentarer: