onsdag 24 juni 2009

Work-shop om spårbilar på näringsdepartementet
Den andra work-shopen på näringsdepartementet om spårbilar där spårbilsutredaren Kjell Dahlström håller i konferensen. Alltid roligt att höra forskarna och professorerna om jämförelser mellan olika trafikslag. Professor Ingmar Andreasson, t.ex. En spårvagn tar 4240 passagerare i timmen med tre minuters mellanrum - normaltiden är ca 10 min. Med spårbil tar man 4800 passagerare per timme med 3-4 sekunders mellanrum mellan bilarna. En teknisk detalj kanske, men en vanlig fråga från kritiker - spårbilar har inte tillräcklig kapacitet, låter det.
Pratar med Göran Hägglund, statssekreterare i näringsdepartementet hos Maud Olofsson och med Christina Lugnet generaldirektör för det nya tillväxtverket. Två som backar upp modern miljövänlig spårteknik.

EU-ordförandeeskapet: klok start av regeringen
Det är en klok och förståndig start av regeringen inför EU-ordförandeskapet. Inte för stora ord i sin mun, realism men ändå optimism om att ta tag i de två huvuduppgifterna finanskrisen och klimatfrågan. Sveriges och EU:s klimatpolitik är bland de mest ambitiösa i världen. Ta inte i mer än så. Det riskerar bara att bli bakslag. Det finns alltid de som älskar att peka på sådana. Mona Sahlin tycks totalt ha havererat med krav på att behålla kollektivavtalen som huvudfråga. Ingen harsagt ngt annat. Och Sverige skall inte som ordförandeland driva egna frågor under EU-ordförandeskapet. Oj, oj. Aftonbladet skriver "Fegisen" i sin rubrik om Reinfelt. Vadå? Vad föreslår oppositionen mer än kollektivavavtalen?
Det handlar om förberedelser, drivkraft, ambition och utvidgning. Lissabonfördraget är ett elände som sänker demokratin. Irländarna måste rösta en gång till för att de röstade fel den första gången. Det är precis detta som gör att folk blir förb-ade på hela EU-systemet.
Driv på Östersjöstrategin hårdare och Stockholmsprogarmmet om rättsäkerhet och integritet. Lägg gärna in internet, teledatalagringsdirektoívet, FRA, och Ipred under den rubriken, för där hör den hemma.

Gör Stockholms skärgård till världsarv
En utmärkt artikel av KG Nilsson i senaste Nacka Värmdö Posten. Kommunerna i Stockholmsområdet borde gå samman och driva på för att Stockholms skärgård skall föras upp på listan över förslag till världsarv.

Stärk socialpolitiken i Värmdö
Det kommer Stefan Dozzi, gruppledare för kristdemokraterna i Värmdö och ordförande i Socialnämnden och jag att säga i morgon på en pressträff med den lokala världspressen. Vi måste slå vakt om välfärden i Värmdö, minska på utanförskapet, ta tag i alkoholproblemen bland unga flickor, minska arbetslösheten och satsa på ungdomarna. Det kan vi göra t.ex genom en mer offensiv satsning på den sociala ekonomin, ungdomsgård/ Fryshus i Gusgavsbeg och mer resurser till Sociala insatser.

Inga kommentarer: