måndag 15 juni 2009

Positivt starkt stöd för Sveriges bistånd
Det är roligt att läsa att åtta av tio svenskar anser att biståndet ska vara som nu eller öka. Bara hälften anser dock att de vet om biståndet gör nytta.
Förslag: Centerpartiet kunde i riksdagen föreslå att en granskningspanel med företrädare för partier, internationella organisationer som Röda Korset, miljö- och fredsrörelsen tillsätts som komplement till riksdagens och revisorernas granskning av biståndet.

Klimat och bistånd hör ihop
Biståndet kan gärna samordnas mera med klimatpolitiken eftersom de hör nära samman. De svåraste effekterna av ökningen av temperaturen på jorden skapas genom översvämningar, torka och stormar i fattiga länder.
Det är därför mycket välkommet att Storbritanniens klimatförhandlare John Ashton vill öka tempot i klimatörhandlingarna i EU, koppla ihop det mera med möjligheterna att lösa den ekonomiska krisen och ge mer stöt till de fattiga länderna.
Wow, Fredrik R, vilket stöd inför Köpenhamnsmötet.

Ska euron införas bakvägen i kommunerna
Folkpartiet driver nu på för att euron skall införas i flera kommuner som Sollentuna parallellt med kronan. Rent praktiskt och som service åt turister och utländska företag kan man tycka det är bra och det skulle väl kunna gälla dollar också. Folkomröstningen måste dock respketeras, särskilt som det var en mycket klar nej-seger. Ekonomiskt är det heller ingen tvekan om att behålla kronan, särskilt nu i osäkra tider ,varit till fördel för Sverige.

Från centern intet nytt
Nu är det eftervalsdebatt i vänstern. Valkampanjen ifrågasätts, valbudskapet om utträde ifrågasätts, liksom företrädare och partiledning. Från centerpartiet intet nytt.

Inga kommentarer: