lördag 13 juni 2009

Spårbilar och sjöbussar utreds i ny kollektivtrafikberedning i Värmdö
I onsdags tog jag upp förslaget om att tillsätta en kollektivtrafikberedning med ledamöter från antingen kf eller ks. Den skall ha till uppdrag att ta fram ett konkret förslag till spårbilar i kommunen inför den statliga utredning som Kjell Dahlström leder så att Värmdö kan vara med i den process med pionjärbanor som nu pågår mot en eller flera pilotbanjor i Sverige. Beredningen skall också ta upp förslagen från kd om pendelbåtar - sjöbussar som presenterades veckan innan. Detta har också vi i centern tagit upp vid många tillfällen tidigare men utan resultat.
Ett problem har varit parkeringsplatser vid den kaj där båtarna skall gå ifrån. Ett nytt förslag som centern nu tagit fram är att lägga ut en ponton i vattnet med 150 pakeringsplatser där bilar kan parkeras och till vilken båtarna kan angöra. Jag har också tagit upp frågan i Vaxholmsbolagets styrelse som nu skall utreda saken. Detta presenterares av c, kd och fp på en pressträff i Grisslinge i fredags och mötte stort intresse från lokalpressen.
Kollektivtrafikberedningen tog jag upp på kommunledningsmötet och på A11 mötet i Alliansen i torsdags kväll där det nu är förankrat. Berednigen skall också bevaka och belysa frågan om ombyggnaderna vid Danvikslösen, Stadsgården, Slussen och Skurubron. En viktig uppgift där blir att se till att vi från Värmdö kommer in till Stockholm utan krångel och tidsförluster under de ombyggnader som skall ske.

Klimatförändringarna hotar vårt dricksvatten från Mälaren
kan man läsa i DN i dag. En oroande rubrik som det dessvärre finns sanning i när man läser artikeln. Om havsnivån stiger i Östersjön kan saltvatten rinna in i Mälaren och hota dricksvattenförsörjningen i hela Stockholm. Eftersom också vi tar vårt mesta vatten från Mälaren hotar det också Värmdö.
Vi måste därfär se till att vi har fler egna vattentäkter på Värmdö så att vi själva kan klara vår dricksvattenförsörjning.

För övrigt hade vi som vanligt en mycket trevlig avslutning i landstingsgruppen i går på Graverska huset där det blev en och annan visa med Gustav, Regiana, Raymond, Christine med flera i högform. Kritiken mot centerns och främst partiledningens usla EU-val syntes kompakt.

Inga kommentarer: