tisdag 16 juni 2009

Sveriges klimatmål bara hälften av EU:s - när Maldiverna sjunker
Sverige kan göra mer och klimatmålen kan sättas högre. Det är kontentan av artikeln på DN Debatt i dag av LRF:s ordförande Lars-Göran Petterson, SNF:s generalsekreterare Svante Axelsson och Anders Wijkman, avgående EU-parlamentariker KD och v ordf i Tällberg Foundation. Det är bara att instämma. Särskilt gäller det trasnportsektorn och bränsletörstiga bilar. Mer av spårbilar, light-rail, snabbtåg, miljödrivmedel och pendelbåtar. Men somligt av detta är på gång. Ös på så att inte...

...Maldiverna sjunker..
som presidenten Mohammed Nashed säger i samband med mottagandet av Anna Lind-priset i dag i Stockholm. Det är verkligen en påminnelse. Ett land vars högsta punkt ligger 1.8 meter över havet lever i värsta mening farligt och här måste Sverige, EU och världen ta sitt ansvar. Alliansen och oppisitionen i Sverige borde kunna enas om gemensamma svenska mål inför klimatmötet i Köpennhamn i december. Det skulle stärka oss som ordförandeland i EU och mot omvärlden.
Det är också klimat- och miljöfrågan som ligger bakom...

...Mittenpartiernas utspel om båtpendling till Stockholm.
Det skulle bli ett utmärkt komplement till dagens bil- och bussdominerade transporter. Spårbilar och sjöbussar. Bra alternativ. I denna anda har jag från centern föreslagit att Värmdö skall tillsätta en kollektivtrafikberedning med ledamöter från ks eller kf för att ta itu med framkomlighets-, miljö- och klimatfrågorna. Berednigen skall också bevaka värmdöbornas intressen att resa in mot Sthlm i samband med ombyggnaderna av Slussen, Danvikslösen, Stadshusgården och Skurubron.
Det är ett förslag från mittenpartierna som kan räta upp de..

...usla siffrorna i den lokala partimätningen

som NVP genomfört. Otrologt dåligt för oss i centern och kd. Det är ingen tröst att s,v, fp och mp också backar. Moderaterna har tagit hem hela vinsten - om nu denna mätning
reflekterar verkligheten. Skärpning och mer av egna förslag är nödvändigt för en förbättring för "mittenpartierna som vårdar helheten" i Alliansen, som Stefan Dozzi säger i NVP.

För övrigt cyklar jag nu iväg till Emma, Hanna och Sara för lite skoj. Emma har varit ute på Saltarö i dag med dagis och har säkert mycket att berätta...

Inga kommentarer: