måndag 29 juni 2009

Förhindra nya finanskriser..
Nej, det kan nog ingen lova, men ambitionen och försöken i EU, USA och FN är lovvärda. På DN debatt skriver i dag Jörgen Appelgren, fd chefsekonom på Nordea och förre riksbankschefen mm Urban Bäckström om en ny penningpolitik. Centralbankernas inflationsmål är alltför ensidiga och måste kompletteras med restriktioner på kreditexpansioner och huspriser. Bra förslag men om det är, något som måste lösas globalt så är det finanskriser. Börja med att lägga in fler riktlinjer i EU:s stabilitetspakt. Inriktningen på låg inflation är redan i dag för smal. Mer hänsyn måste tas till jobb och sysselsättning annars har reglerna inget värde.
Fredrik Reinfledt skall nu övertyga Storbritannien om utvidgade finansregler på EU-nivå. Svårt nog med ett EU-kritiskt land som England.
Ännu vikigare än regler är att det följs. Så har inte varit fallet med stabilitetspakten.

Lasse Ohly försöker hitta en egen väg
Vänstern är i kris efter EU-valet där röstetalet halverades och v förlorade en EU-parlamentariker. Lasse Ohly får berättigad kritik och tycks ta tills sig den också. Men är då mer socialism lösningen, med statliga banker. Knappast. Och att kriga med Schyman om mer
feminism? Knappast. Det är bra med idealism men det måste vara realism också. S och mp sa ifrån direkt och är inte glada.
Bra är det förstås för regeringen och Alliansen som ser hur långt ifrån varandra oppositionspartierna står.
Centern borde också ordentligt analyserar EU-valet. Varför är partiledningen så tyst?

För övrigt har det blivit mycket sim i dag också, ca 3 km runt Grills och Ålstäketviken. Hemma precis lagom för att se Söderling tappert förlora mot Federer. Men han skall vara nöjd ändå. Ett mycket bra försök.

Inga kommentarer: