torsdag 25 juni 2009

Visst är det pensionärernas tur
som kd säger på DN Debatt i dag. Det är pensionärernas tur att få samma skatteregler som vi som arbetar . Samma inkomster skall ha samma skatt, helt enkelt. Pensionärer skall inte batala högre skatt än den sommhar en inkomst från arbete.
Detta är också ett besked som en stor majoritet av svenska folket, oavsett ålder ställer sig bakom. Centern borde hänga på direkt så att moderaterna får press på sig att föreslå de ändringar som behövs i riksdagen.

Ungefär som c och kd driver på för stöd till sociala insatser i Värmö
Ja, det är viktigt att Allians för Värmdö verkligen upplevs som en Allians för hela Värmdö och för alla i Värmdö. Rerursskolan var en sådan fråga där de som behöver stöd verkligen skall få det och det var också vad Alliansen,efter förslag från bl a centern, ställde sig bakom. De ökade sociala problemen med unga kvinnors alkoholproblem, mer socialbidrag(försörjningsstöd), ökade underskott i budtgeten för sociala insatser för institutionsvåred och vård på hemmaplan, ett ungdomens hus/Fryshus i Värmdö och mer offensiva satsningar på den sociala ekonomin var några av de frågor centern och kd tog upp i dag vid en pressträff med Nacka Värmdö Posten.
Sociala frågor kommer lätt i skymundan av tekniska frågor, byggnationer, kommunikationer.
Vi måste finna vägar att klara välfärden och tryggheten. Ett sätt kan vara att sälja ut t.ex Kvarnbergsskolan som bara används till hälften, för att få in resurser till sociala insatser som inte kan vänta.

Värmdö kommun säger nej till medfinansiering av Skurubron
Trots onödiga och svårbegripliga politiska "extraturer" av socialdemokraternas gruppledare Lars Bryntesson och ännu mer obripliga turer av förra kommunalrådet Christer Hedberg tog ko munfullmäktige ett kort och klart beslut om nej till medfinansiering av Skurubon. Det är en statlig bro och Värmdö deltar inte i någon medfinansering var det korta och kärnfulla beskedet från fullmäktige . Inga turer om förhandlingar med regeringen som socialdemokraterna försökte få igenom. De hade naturligtvis bara uppfattas som just en öppning.

För övrigt är det jag och lomparet som nu simmar ikapp på Kastmyratjärn. Jag inför 14:e raka Vansbrosimmet - man måste väl skryga lite grann - och Lomme för att fånga fisk till familjen. Han vet att den där gubben brukar komma varje år den här tiden och tycks ha accepterat det....

Inga kommentarer: