tisdag 1 september 2009

Aldrig mera krig...
Sa många efter andra världskriget, som bröt ut för 70 år sedan, den 1 september 1939. Tre år innan jag föddes. Men jar hag minnen av min pappa i uniform, han låg på västfronten mot Norge, och min mamma som släpade ner mig och min bror i skyddsrummet utanför Sundsvall när flygplan närmade sig. Jag var då 4-5 år.
Aldrig mera krig. Så har det inte blivit. Just nu är vi många som arbetar för att avskaffa kärnvapnen i en allomfattande budkavle med fredsorganisationerna runt hela Sverige som också växer internationellt. Alla krig måste förhindras. Ett kärnvapenkrig skulle utplåna hela jorden flera gånger om.

Och här har EU sitt största berättigande
och här kan Sverige göra sin största insats för freden på århundraden. Regeringen borde ta upp kärnvapennedrustningen i EU inför FN-mötet 2010 om översyn av icke-spridningsavtalet. I dag har världen 27.000 kärnvapen varav 12.000 kan avfyras inom två minuter.... Och gör inte EU till någon militärmakt vilket är vad Lissabonfördraget leder till. EU måste leva upp till sina grundvärderingar om nej till krig och förhindra upprustning.

Irland
kan säga nej till Lissabonfördraget i folkomröstningen den 2 oktober och chanserna är goda även om ja-sidan leder, säger Athony Coughlan, en av ledarna för nej-sidan till mig i telefon. Men så var det inför folkomröstningen om Nicefördraget också och så var det inför den första omröstningen om Lissabonfördraget...men det blev ändå tydliga nej. Jag var där och upplevde det på när håll som ordförande i den EU-kritiska organisationen TEAM. Och lyssna nu.Varför skall Irland rösta två gånger när vi i Sverige inte får rösta någon gång...?
Någonstans haltar demokratin.

Och Anders Carlberg slutar på Fryshuset
efter en otroligt beundranvärd insats under så där 25-30 år. Vi kämpade tillsammans mot kärnkraft och kärnvapen på 70- och 80-talet i Folkkampanjens styrelse i Stockholm inför folkomröstningten 1980. Anders Carlberg, ordförande i kpml(r)...Och vi hade lika många debatter mot varandra inför folkomröstningarna om EU 1994 och EMU 2003. Men en dj-igt hyvens folkkämpe är du.

För övrigt ska jag nu äta lunch med Lars Berlin, vår nye näringslivschef efter Birgitta Hansson. Han kommer att få mycket att göra för att stärka företagande på Värmdö

Inga kommentarer: