söndag 6 september 2009

Fler kommuner bör ta sitt ansvar för asylsökande barn
Man blir lite beklämd när man läser i DN att endast 98 av våra 290 kommuner tar emot asylsökande ensamkommande barn genom avtal med Migrationsverket. Detta samtidigt som antalet barn som kommer till Sveirge utan sina föräldrara nu uppgår till 70-80 i veckan. Och de behöver verkligen hjälp. I Värmdö har vi de senaste åren tagit emot ett tiotal barn per år. Vi har bra personal och jag som överförmyndare får hjälpa till med att ordna gode män. Det är oftast pojkar i 14-17 årsåldern det handlar om från Irak, Iran och Afghanistan.
Tänk Dig själv, om du tvingas fly från Värmdö. Du liftar, tjuvåker, utan pengar och utan kontakter genom ofta fientligt land och hamnar efter tre veckor i Irak...Vad behöver du då?
Skärpning svenska kommuner.

S tappar mark med sitt prat om "i god tid före valet".
Nu kommer en ny artikel på samma s-tema från s,v och mp. "Vi ska göra Sverige till ett bättre land att leva i". Men inte ett ord om hur. Inte en enda stavelse politik om vad man vill åstadkomma. Bara det vanliga pratet om att vi skall tillsätta arbetsgrupper och det skall ske inon sju områden och de skall komma med förslag "i god tid före valet". Hur många gånger har vi inte hört Mona Sahlin säga det under denna mandatperiod.
Jag, som verkligen inte ställer upp på allt som Alliansregeringen gör, önskar att jag kunde få åtminstone något halmstrå av egna förslag nu att jämföra med. Och hur kan man säg att man skall ta fram ett "handlingsprogram för klimatarbetet" när frågan diskuteras mer än någonsin inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december. Finns det ingen strategisk tänkare i s som ser att man tappar mark....Sverige behöver en opposition med alternativ - nu.

Och centern måste börja se om sitt hus och skärpa miljöpolitiken
Det är inte bra när de mycket pålästa och kunniga företrädarna för Naturskydds- och miljörelselsen och Naturvårdsverket gång på gång får chans att kritisera regeringen för miljöpolitiken, där centern är ansvarig. Häromdagen var det Förbifart Sthlm med 30 miljarder på en onödig motorväg och i dag är det den biologiska mångfalden med minskade pengar till naturreservat och kritik mot strandskyddet. Lägg till detta centerns beslut om kärnkraften och vi kan få en brant uppförsbacke i valrörelsen.
Klimat- och fiskepolitiken har vi skött bra liksom utredningen om spårbilar och det kan bli till ännu bättre beslut under hösten från Andreas, Eskil och Åsa.

För övrigt är det i allt politiskt arbete, liksom i alla andra former av samarbete,viktigt att hålla ingångna avtal för att skapa förtroende mellan dem man samarbetar med...

Inga kommentarer: