fredag 25 september 2009

Bra att G20 tar initiataiv - men alla länder måste vara med
Det är bra att världens ekonomiskt starkaste länder tar initiativ till tydliga och hårda krav för att klara klimat- och finanskrisen. Det är mindre bra att länderna utropar sig som de 20 som skall leda världen inom ekonomin och världspolitiken. Sverige får inte vara med som enskilt land, inte alla andra länder heller utanför G 20. Det är fel.
Fredrik Reinfeldt skall ha kredit för att han uttrycker den åsikten i Pittsburg. Beslutsfattandet får inte koncentreras till de större länderna. EU får vara med som en gemensam aktör. Men det är detta vi EU-kritiker har varnat för att Sverige som nation måste underordna sig EU. Vi och alla andra länder i världen skall ha rätt att som fria nationer uttrycka vår egen uppfattning.Risken är stor att FN, andra internationellla organ och små och medelstora länder tappar i betydelse. Gör om.

Helikopterrånet-Värmdös bygglov innehöll inhägnad och stängsel
Ja, man blir förundrad över polisen. Vämdö kommuns miljö- och byggnadsnämnd beslöt den 19.9 2006 att ge tillfälligt bygglov för helikopterplatsen i Myttinge för platta, helikopterhangar, personalutrymmen och inhägnad. Jag var då ordförande i nämnden. Det sista har inte polisen brytt sig om att installera. Då kan man inte skylla på kommunen eller ngn annan, att brottslingar kan ta sig in på platsen.
Polisen verkar ha dålig koll på sin egen verksamhet. Bygglovet gick ut den 19.9 i år. Den 14.9 kom en ansökan om förlängning in till kommunen. Tror polisen att byggnadsnämnden sammanträder varje dag... Det är inte precis att ha framförhållning.

Genombrott för spårbilar
I dag presenterade regeringens utredare, tidigare generaldirektören i SIKA, Kjell Dahlström sitt förslag om pionjärbanor för spårbilar. Ett 30-tal kommuner har visat intresse. Av dessa har 12 kommuner genomfört förstudier, däribland Värmdö. Fyra kommuer, Södertälje, Uppsala,Stockholm och Umeå pekas nu ut som särskilt intressanta för en pilotbana. Det är ett genombrott för spårbilar i Sverige.
Vi i Värmdö skall fullfölja vårt arbete och ta till oss av de öppningar som utredningen ger. Den kommer nu att gå på remiss till den 11.12 i år och därefter kommer regeringen att skriva en proposition.

Inga kommentarer: