torsdag 10 september 2009

Bra att EU går före om klimatet
Nja, gårdagen fylldes med mycket annat som skapade tidsproblem för bloggen. Men idag kommer den. Först en positiv kommentar till att EU vill gå före om klimatet. Europas bidrag för till den totala kostnaden för klimatomställningen, beräknad till 100 mrdr euro, skulle bli 20-30 procent. Det är bra och sätter press på USA, Kina och Japan. Finansieringen är en nyckelfråga för en lyckosam klimatuppgörelse i Köpenhamn i december. Pengarna skall gå till fattiga länder för att ersätta den mest förorenande tekniken från kolkraftverk och energislösande transporter. De skall också gå till att bistå vid översvämningar och andra kostsamma och förödande naturkatastrofer msom klimatförändringarna orsakat.

Skärgårdens mötesplats
Extra roligt med en hel DN bilaga om Värmdö och ett ordentligt reportage om Skärgårdens mötesplats, Framtids- och klimatberedningens förslag till Vision för Vörmdö 2030. Boende, transporter, arbete, näringsliv, Östersjön , skolan, närservicen, ja det är otroligt roligt att vara ordförande i en så bred politisk beredning för framtiden. Vi måste skapa allsidiga lokalsamhällen med både bostäder och arbetsplatser för att minska pendlingan in till Stockcholm. Bilen måste kompletteras med modern miljövänlig transportteknik som spårbilar och biogasdrivna pendelbåtar, sjöbussar, för att minska utsläppen och dra nytta av vattnet och naturen.
Vi har fått ett stort gensvar från medborgarna och nu skall Visionen gå över i scenarios, strategier och konkreta förslag som skall in i översiktsplaner, detaljplaner och budget.

Irländarna svänger inför EU-omröstningen
Inför den andra folkomröstningen om Lissabonfördraget svänger nu opinionen från ja till nej. Det är inte alls märkligt. Så har det varit också i tidigare folkomrösrningar om EU på Irland. Ja-sidan har haft en stor ledning, trott att allt var klart och missat en plötslig och kraftig uppgång för nej-sidan de sista veckorna. Nu har ja-sidan minskat igen med 8 procent på några veckor.
Heja. Irländerna vill inte ha någon EU-stat med allt mer av makt till EU och EU:s alla institutioner, rådet, kommissionen, parlamentet och EU-domstolen. Irland vill inte heller ha någon militarisering av EU och vill bevara sin neutralitet. Irländarna vill inte ha någon EU-president. Men varför gäller inte Irlands nej vid den första folkomröstningen? Varför accepterar inte EU- etblissemanget den? Varför skall Irland rösta två gånger och Sverige inte få rösta någon gång?

Birgitta Hansson slutar efter 30 år i kommunen
Birgitta har arbetat över breda fält från kultur, bibliotek, fritid och företagande. Nu skall Birgitta ägna sig åt företagande och kultur runt släktgården i Småland.
Så här lät min avskedssång vid avtackningen.

Birgitta är en klippa
att stödja sig emot
Vi tackar för allt jobb
och för allt gott som du har gjort
Nu önskar vi dig lycka
med din nya vision
Vi vet att det blir framgångsrikt
Du har så´n ambibion//

Inga kommentarer: