lördag 5 september 2009

Turkiet, Kroatien och Makedonien i EU
Träffade lite folk i veckan kring det svenska EU-ordförandeskapet. Det var lite olika bilder från olika organisationer, miljö, klimat, EU-kritiker och fredsfolk.Jag är för en utvidgning av EU. Och varför det? Nu är Sverige medlem, en folkomröstning har givit det resultatet. Nu skall vi arbeta för att EU inte skall bli någon EU-stat utan stärka sin roll som fredsunion. Ju fler länder som blir medlemmar i EU desto svårare blir det att bygga en EU-stat, eftersom det blir så många länder, så många olika traditioner, religioner, historiska erfarenheter som omöjliggör att alla länder fogas in i en enhetlig EU-stat.

Världen ändrar sig - Turkiet också
Under min tid i EU-parlamentet vara jag kraftigt emot att Turkiet skullebli medlem i EU. Behandlingen av kurderna och andra minoritetsgrupper var oaccepptabel. Jag röstade bl a nej till tullunionbsavtalet mellan Turkiet och EU 1995 av den anledningen. Demokrati först, medlemskap sedan.
Demokrati tar tid, och det är en process. Turkiet har inlett den processen. Turkiet blir en länk mallan islam och Europa som kan överbrygga motsättningar i andra delar av världen. När nu konflikten mellan Slovenien och Kroatien om tillgången till Medelhavet ser ut att lösas kan Kroatien också bli medlemmar och sedan Makedonien. Balkan finns med i fredsarbetet. Det är bara att glädjas. Sverige och inte minst Carl Bildt kan ta åt sig en del av äran.

För övrigt handlar det mesta av mänslikligt handlande om förståelse, inlevelse och empati gentemot andra människor, också i lokalpolitiken

Inga kommentarer: